Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND sửa đổi tên gọi một số khoản thu tại biểu phân chia tỷ lệ phần trăm (%) điều tiết nguồn thu giữa các cấp ngân sách kèm theo Nghị quyết 159/2010/NQ-HĐND do tỉnh Hòa Bình ban hành Số hiệu: 22/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Hòa Bình Người ký: Nguyễn Văn Quang Ngày ban hành: 09/12/2011 Lĩnh vực: Tài chính
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 22/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật