Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND

Tiêu đề: Chương trình 3885/CTr-BHXH-HND phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2012-2015 Số hiệu: 3885/CTr-BHXH-HND Loại văn bản: Văn bản khác Nơi ban hành: Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam Người ký: Đỗ Văn Sinh, Lều Vũ Điều Ngày ban hành: 28/09/2012 Lĩnh vực: Bảo hiểm

Mục lục Chương trình 3885/CTr-BHXH-HND phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2012-2015

  • CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH BHXH, BHYT GIỮA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ HỘI NÔNG DÂN VIỆT ...
  • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
  • II. NỘI DUNG PHỐI HỢP
  • 1. Đẩy mạnh công tác phối hợp thực hiện chính sách BHXH, BHYT, trọng tâm là tuyên truyền nâng cao nhận ...
  • 2. Chỉ đạo Hội Nông dân và Bảo hiểm xã hội các cấp triển khai thực hiện BHXH, BHYT đến mọi người dân ...
  • 3. Phối hợp xây dựng và thực hiện mô hình thí điểm về BHXH, BHYT tự nguyện, bao gồm:
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • IV. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
  • V. THỎA THUẬN CHUNG

Ngày 28/9/2012, BHXHVN và Hội Nông dân Việt Nam ban hành Chương trình 3885/CTr-BHXH-HND phối hợp thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, y tế giữa Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2012-2015.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam thống nhất ký Chương trình phối hợp tuyên truyền thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT) giai đoạn 2012-2015 như sau:

- Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân ở khu vực nông thôn hiểu rõ hơn về quyền lợi và trách nhiệm khi tham gia BHXH, BHYT nhất là BHXH, BHYT tự nguyện; vai trò trụ cột của chính sách BHXH, BHYT trong nền an sinh xã hội của đất nước để người dân ở nông thôn tự nguyện tham gia và hưởng quyền lợi về BHXH, BHYT được bình đẳng như những đối tượng khác trong xã hội.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Hội Nông dân Việt Nam và ngành Bảo hiểm xã hội từ trung ương đến địa phương nhằm phát huy khả năng và thế mạnh của mỗi bên trong công tác phổ biến, tuyên truyền, thực hiện tốt chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT cho người dân ở khu vực nông thôn.

- Chương trình phối hợp là cơ sở để Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Hội Nông dân Việt Nam chỉ đạo phối hợp thống nhất chặt chẽ ở các cấp Bảo hiểm xã hội, Hội Nông dân địa phương thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT cho nông dân.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND để xử lý:

Tin tức về Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản khác 3885/CTr-BHXH-HND

Đang cập nhật