Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức luân chuyển và chính sách đối với những người tốt nghiệp đại học công tác tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Vĩnh Long ban hành Số hiệu: 24/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Phạm Văn Lực Ngày ban hành: 09/12/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức

Mục lục Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND quy định chính sách trợ cấp đối với cán bộ, công chức luân chuyển và chính sách đối với những người tốt nghiệp đại học công tác tại xã, phường, thị trấn do tỉnh Vĩnh Long ban hành

  • II. CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC CÔNG TÁC TẠI XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN:
  • Điều 2. Bãi bỏ Nghị quyết 26/2006/NQ-HĐND ngày 16/02/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định chính ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 24/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật