Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ Số hiệu: 03/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Phú Thọ Người ký: Hoàng Dân Mạc Ngày ban hành: 29/03/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 03/2013/QĐ-UBND về Quy định thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải quyết thủ tục đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC ĐẦU ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” trong giải ...
 • Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 21/2011/QĐ-UBND ngày 30/9/2011 của UBND tỉnh về việc thực ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; ...
 • QUY ĐỊNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRONG GIẢI QUYẾT MỘT SỐ THỦ TỤC ĐẦU TƯ ĐỐI VỚI MỘT SỐ ...
 • Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng.
 • Điều 2. Nguyên tắc thực hiện.
 • Điều 3. Trình tự thực hiện các thủ tục theo cơ chế “một cửa liên thông” đối với một dự án đầu tư.
 • Điều 4. Đầu mối thực hiện.
 • Điều 5. Quy trình tiếp nhận, luân chuyển giải quyết hồ sơ.
 • Điều 6. Cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, nhà đầu tư.
 • Chương II THỦ TỤC, THỜI GIAN THỰC HIỆN
 • Điều 7. Chấp thuận đầu tư và giới thiệu địa điểm.
 • Điều 8. Đối với các dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, khu đô thị mới, thủ tục thực hiện theo các ...
 • Điều 9. Thủ tục thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết; hoặc bổ sung, điều chỉnh quy hoạch xây dựng ...
 • Điều 10. Các thủ tục về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng.
 • Điều 11. Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường; đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường ...
 • Điều 12. Thẩm tra dự án đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư.
 • Điều 13. Các thủ tục thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất:
 • Điều 14. Ký hợp đồng thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác ...
 • Điều 15. Một số thủ tục sau cấp Giấy chứng nhận đầu tư: Chứng nhận đăng ký mã số thuế; giấy xác nhận ...
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 16. Trách nhiệm chung của các cơ quan có liên quan.
 • Điều 17. Trách nhiệm của một số sở, ban, ngành:
 • Điều 18. Trách nhiệm của UBND cấp huyện:
 • Điều 19. Trách nhiệm của UBND cấp xã:
 • Điều 20. Trách nhiệm của nhà đầu tư:
 • Điều 21. Trách nhiệm của cán bộ, công chức trực tiếp giải quyết các thủ tục liên quan đến cơ chế “một ...
 • Điều 22. Khen thưởng, xử lý vi phạm
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 03/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 03/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật