Quyết định 4309/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 4309/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 4309/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường do tỉnh Nghệ An ban hành Số hiệu: 4309/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc Ngày ban hành: 17/10/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 4309/QĐ-UBND năm 2011 bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức bộ máy, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường do tỉnh Nghệ An ban hành

  • Điều 1. Bổ sung chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức, biên chế của Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh Nghệ ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 4309/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 4309/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 4309/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 4309/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 4309/QĐ-UBND

Đang cập nhật