Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND về đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo nhanh và bền vững ở 06 huyện miền núi của giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành Số hiệu: 23/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Phạm Minh Toản Ngày ban hành: 27/10/2011 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Chính sách xã hội
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 23/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật