Thông tư 65/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 65/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 65/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đỗ Hoàng Anh Tuấn Ngày ban hành: 17/05/2013 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Thông tư 65/2013/TT-BTC sửa đổi Thông tư 06/2012/TT-BTC hướng dẫn Luật thuế giá trị gia tăng, hướng dẫn thi hành Nghị định 123/2008/NĐ-CP và 121/2011/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 06/2012/TT-BTC NGÀY 11/01/2012 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH ...
  • Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 06/2012/TT-BTC:
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 65/2013/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 65/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 65/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 65/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 65/2013/TT-BTC

Đang cập nhật