Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 33/2012/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Hậu Giang ban hành Số hiệu: 33/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Hậu Giang Người ký: Trần Công Chánh Ngày ban hành: 26/09/2012 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 33/2012/QĐ-UBND bổ sung Quyết định 13/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Sở Giáo dục và Đào tạo do tỉnh Hậu Giang ban hành

  • Điều 1. Bổ sung Khoản 22 vào Điều 2 Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 13 tháng 3 năm 2012 của UBND tỉnh ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 33/2012/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 33/2012/QĐ-UBND

Đang cập nhật