Thông báo 27/TB-BCA-C61

Click để xem chi tiết và Tải về Thông báo 27/TB-BCA-C61

Tiêu đề: Thông báo 27/TB-BCA-C61 thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định do Bộ Công an ban hành Số hiệu: 27/TB-BCA-C61 Loại văn bản: Thông báo Nơi ban hành: Bộ Công An Người ký: Phạm Quý Ngọ Ngày ban hành: 29/03/2013 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông báo 27/TB-BCA-C61 thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định do Bộ Công an ban hành

  • THÔNG BÁO VỀ VIỆC THU HỒI ĐĂNG KÝ XE, BIỂN SỐ XE MANG BIỂN SỐ NGOẠI GIAO, BIỂN SỐ NƯỚC NGOÀI ĐANG SỬ ...
  • 1. Từ ngày 10/4/2013 đến ngày 10/6/2013, cá nhân, tổ chức đang quản lý, sử dụng xe mang biển số nước ...
  • 2. Sau khi được cơ quan hải quan cấp giấy phép chuyển nhượng, thu thuế theo quy định, người đang quản ...
  • 3. Sau thời hạn nêu tại mục 1 Thông báo này, Bộ Công an sẽ tiến hành tổng kiểm tra, nếu phát hiện xe ...

Ngày 29 tháng 03 năm 2013, Bộ Công an ban hành Thông báo 27/TB-BCA-C61 thu hồi đăng ký xe, biển số xe mang biển số ngoại giao, biển số nước ngoài đang sử dụng không đúng quy định.

Bộ Công an thông báo như sau:

1. Từ ngày 10/4/2013 đến ngày 10/6/2013, cá nhân, tổ chức đang quản lý, sử dụng xe mang biển số nước ngoài, biển số ngoại giao (sau đây gọi tắt là người đang quản lý, sử dụng xe) không đúng quy định phải đến cơ quan đăng ký xe ghi trong giấy chứng nhận đăng ký xe để làm thủ tục thu hồi giấy đăng ký xe, biển số xe, hồ sơ bao gồm:

- Giấy khai thu hồi đăng ký xe, biển số xe do người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe ký. Trường hợp người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe hết nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam đã về nước thì giấy khai thu hồi đăng ký xe, biển số xe phải do cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế nơi họ công tác ký xác nhận.

- Giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe.

Sau khi tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra đúng quy định, cơ quan đăng ký xe thu hồi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe và cấp giấy chứng nhận thu hồi đăng ký xe, biển số xe cho người đang quản lý, sử dụng xe để đến cơ quan hải quan làm thủ tục cấp giấy phép chuyển nhượng, thu thuế theo quy định.

2. Sau khi được cơ quan hải quan cấp giấy phép chuyển nhượng, thu thuế theo quy định, người đang quản lý, sử dụng xe đến cơ quan đăng ký xe để làm thủ tục sang tên, di chuyển xe, hồ sơ bao gồm:

- Hai giấy khai sang tên, di chuyển;

- Giấy bán xe có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nơi người đứng tên trong giấy chứng nhận đăng ký xe công tác;

- Giấy phép chuyển nhượng, Tờ khai hàng hóa nhập khẩu phi mậu dịch và chứng từ thu thuế theo quy định của Bộ Tài chính.

  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông báo 27/TB-BCA-C61 để xử lý:

Tin tức về Thông báo 27/TB-BCA-C61

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông báo 27/TB-BCA-C61

Đang cập nhật

Bình luận về Thông báo 27/TB-BCA-C61

Đang cập nhật

Án lệ về Thông báo 27/TB-BCA-C61

Đang cập nhật