Quyết định 61/2007/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 61/2007/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 61/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012 Số hiệu: 61/2007/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Tháp Người ký: Trương Ngọc Hân Ngày ban hành: 21/12/2007 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 61/2007/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) giai đoạn 2007 - 2012

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP THỰC HIỆN CHƯƠNG ...
  • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động của Uỷ ban nhân dân Tỉnh thực hiện Chương ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân Tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành Tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân ...
  • CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA CHÍNH PHỦ SAU KHI VIỆT NAM GIA NHẬP ...
  • I. Mục tiêu.
  • II. Những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu.
  • III. Tổ chức thực hiện.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 61/2007/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 61/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 61/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 61/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 61/2007/QĐ-UBND

Đang cập nhật