Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND phê duyệt chỉ tiêu biên chế sự nghiệp và các chỉ tiêu ngoài biên chế được ngân sách hỗ trợ năm 2012 do tỉnh Thái Bình ban hành Số hiệu: 12/2011/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 20/07/2011 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 12/2011/NQ-HĐND

Đang cập nhật