Thông tư 76/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 76/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 76/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 04/06/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Thông tư 76/2013/TT-BTC hướng dẫn việc thành lập, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN VỀ VIỆC THÀNH LẬP, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Chương II THÀNH PHẦN VÀ CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ
 • Điều 3. Hội đồng giám sát xổ số
 • Điều 4. Cơ chế hoạt động của Hội đồng giám sát xổ số
 • Điều 5. Chủ tịch Hội đồng giám sát xổ số
 • Điều 6. Thành viên Hội đồng giám sát xổ số
 • Điều 7. Chế độ phụ cấp kiêm nhiệm
 • Chương III NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM SÁT XỔ SỐ
 • Điều 8. Giám sát việc tổ chức quay số mở thưởng
 • Điều 9. Giám sát việc kiểm tra định kỳ thiết bị quay số mở thưởng
 • Điều 10. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hoá vé xổ số không bán hết, cuống hoặc phần lưu của ...
 • Điều 11. Giám sát việc thu hồi, kiểm đếm, vô hiệu hóa, niêm phong vé xổ số không bán hết, cuống hoặc ...
 • Chương IV TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN CÓ LIÊN QUAN
 • Điều 12. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở Tài chính
 • Điều 14. Trách nhiệm của Công ty Xổ số kiến thiết
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 15. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 76/2013/TT-BTC để xử lý: