Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP

Tiêu đề: Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 06/2012/NQ-HĐTP Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao Người ký: Trương Hòa Bình Ngày ban hành: 03/12/2012 Lĩnh vực: Tố tụng và các phương thức giải quyết tranh chấp

Mục lục Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP hướng dẫn Quy định trong phần thứ ba “Thủ tục giải quyết vụ án tại Tòa án cấp phúc thẩm” của Bộ Luật tố tụng dân sự đã được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ Luật tố tụng dân sự do Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao ban hành

 • NGHỊ QUYẾT HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ QUY ĐỊNH TRONG PHẦN THỨ BA “THỦ TỤC GIẢI QUYẾT VỤ ÁN TẠI TÒA ÁN ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Người có quyền kháng cáo quy định tại Điều 243 của BLTTDS
 • Điều 3. Đơn kháng cáo quy định tại Điều 244 của BLTTDS
 • Điều 4. Về thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 245 và Điều 252 của BLTTDS
 • Điều 5. Kiểm tra đơn kháng cáo quy định tại Điều 246 của BLTTDS
 • Điều 6. Kháng cáo quá hạn quy định tại Điều 247 của BLTTDS
 • Điều 7. Thông báo nộp tiền tạm ứng án phí phúc thẩm quy định tại Điều 248 của BLTTDS
 • Điều 8. Thông báo về việc kháng cáo quy định tại Điều 249 của BLTTDS
 • Điều 9. Hậu quả của việc kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 254 của BLTTDS
 • Điều 10. Gửi hồ sơ vụ án và kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 255 của BLTTDS
 • Điều 11. Thay đổi, bổ sung, rút kháng cáo, kháng nghị quy định tại Điều 256 của BLTTDS
 • Điều 12. Về thụ lý vụ án để xét xử phúc thẩm quy định tại khoản 2 Điều 257 của BLTTDS
 • Điều 13. Thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 258 của BLTTDS
 • Điều 14. Chuyển hồ sơ vụ án cho Viện kiểm sát nghiên cứu quy định tại Điều 262 của BLTTDS
 • Điều 15. Phạm vi xét xử phúc thẩm quy định tại Điều 263 của BLTTDS
 • Điều 16. Về hoãn phiên toà phúc thẩm quy định tại Điều 266 của BLTTDS
 • Điều 17. Chuẩn bị khai mạc phiên toà phúc thẩm và thủ tục bắt đầu phiên toà phúc thẩm quy định tại Điều ...
 • Điều 18. Nguyên đơn rút đơn khởi kiện trước khi mở phiên tòa hoặc tại phiên tòa phúc thẩm quy định tại ...
 • Điều 19. Công nhận sự thỏa thuận của các đương sự tại phiên tòa phúc thẩm quy định tại Điều 270 của BLTTDS
 • Điều 20. Gửi bản án, quyết định phúc thẩm quy định tại Điều 281 của BLTTDS
 • Điều 21. Các mẫu văn bản tố tụng
 • Điều 22. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 06/2012/NQ-HĐTP

Đang cập nhật