Thông tư 11/2013/TT-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 11/2013/TT-BCT

Tiêu đề: Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 11/2013/TT-BCT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Cẩm Tú Ngày ban hành: 18/06/2013 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Thông tư 11/2013/TT-BCT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu do Bộ Trưởng Bộ Công thương ban hành

 • THÔNG TƯ BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng ...
 • Điều 2. Hiệu lực thi hành
 • Điều 3. Trách nhiệm thi hành
 • QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ YÊU CẦU THIẾT KẾ CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Tiêu chuẩn viện dẫn
 • Chương II QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
 • Điều 5. Phân cấp cửa hàng xăng dầu
 • Điều 6. Yêu cầu chung
 • Điều 7. Phân cấp vùng nguy hiểm
 • Điều 8. Bể chứa xăng dầu
 • Điều 9. Cột bơm xăng dầu
 • Điều 10. Đường ống công nghệ
 • Điều 11. Hệ thống điện
 • Điều 12. Trang thiết bị phòng cháy chữa cháy
 • Điều 13. Hệ thống cấp thoát nước và vệ sinh môi trường
 • Điều 14. Hệ thống thu hồi hơi xăng dầu
 • Chương III TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 15. Tổ chức thực hiện
 • PHỤ LỤC I MINH HỌA VÀ PHÂN CẤP VÙNG NGUY HIỂM CHÁY NỔ TẠI CỬA HÀNG XĂNG DẦU
 • 1. Vùng nguy hiểm (hazardous zone)
 • 2. Vùng không nguy hiểm (non-hazardous zone)
 • 3. Vùng nguy hiểm tại một số vị trí trong cửa hàng xăng dầu
 • PHỤ LỤC II SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ CÔNG NGHỆ MỘT HỆ THỐNG THU HỒI HƠI ĐIỂN HÌNH
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
 • MỤC LỤC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 11/2013/TT-BCT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 11/2013/TT-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 11/2013/TT-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 11/2013/TT-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 11/2013/TT-BCT

Đang cập nhật