Thông tư 09/2006/TT-BTM

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 09/2006/TT-BTM

Tiêu đề: Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành Số hiệu: 09/2006/TT-BTM Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Lê Danh Vĩnh Ngày ban hành: 25/05/2006 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 09/2006/TT-BTM hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại do Bộ Thương mại ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • I. CƠ QUAN ĐĂNG KÝ
 • II. THỦ TỤC ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • III. THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ TRONG HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • IV. XOÁ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Mẫu MĐ-1 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu MĐ-2 ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu S1 SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu S2 SỔ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • GIẤY BIÊN NHẬN
 • Mẫu TB-1B GIẤY BIÊN NHẬN
 • THÔNG BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • THÔNG BÁO YÊU CẦU BỔ SUNG HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu TB-3A THÔNG BÁO CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • CHẤP THUẬN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu TB-4A THÔNG BÁO TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • THÔNG BÁO TỪ CHỐI ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu TB-5 THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • THÔNG BÁO XOÁ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • THÔNG BÁO XOÁ ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • Mẫu TB-6C THÔNG BÁO CHUYỂN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • PHẦN A
 • I. THÔNG TIN CHUNG VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN
 • II. NHÃN HIỆU HÀNG HÓA/DỊCH VỤ VÀ QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
 • PHẦN B
 • I. THÔNG TIN VỀ BÊN NHƯỢNG QUYỀN
 • II. CHI PHÍ BAN ĐẦU MÀ BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI TRẢ
 • III. CÁC NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH KHÁC CỦA BÊN NHẬN QUYỀN
 • IV. ĐẦU TƯ BAN ĐẦU CỦA BÊN NHẬN QUYỀN
 • V. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHẬN QUYỀN PHẢI MUA HOẶC THUÊ NHỮNG THIẾT BỊ ĐỂ PHÙ HỢP VỚI HỆ THỐNG KINH DOANH DO ...
 • VI. NGHĨA VỤ CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN
 • VII. MÔ TẢ THỊ TRƯỜNG CỦA HÀNG HÓA/DỊCH VỤ ĐƯỢC KINH DOANH THEO PHƯƠNG THỨC NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • VIII. HỢP ĐỒNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI MẪU
 • IX. THÔNG TIN VỀ HỆ THỐNG NHƯỢNG QUYỀN THƯƠNG MẠI
 • X. BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA BÊN NHƯỢNG QUYỀN
 • XI. PHẦN THƯỞNG, SỰ CÔNG NHẬN SẼ NHẬN ĐƯỢC HOẶC TỔ CHỨC CẦN PHẢI THAM GIA
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 09/2006/TT-BTM để xử lý:

Tin tức về Thông tư 09/2006/TT-BTM

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 09/2006/TT-BTM

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 09/2006/TT-BTM

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 09/2006/TT-BTM

Đang cập nhật