Nghị định 67/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 67/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá Số hiệu: 67/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 27/06/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược

Mục lục Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU VÀ BIỆN PHÁP THI HÀNH LUẬT PHÒNG, CHỐNG TÁC HẠI CỦA THUỐC LÁ ...
 • Chương 1. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Điều 4. Nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá
 • Chương 2. ĐẦU TƯ, MUA BÁN VÀ CHẾ BIẾN NGUYÊN LIỆU THUỐC LÁ
 • Điều 5. Đầu tư trồng cây thuốc lá và sử dụng giống cây thuốc lá
 • Điều 6. Phân cấp nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 7. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
 • Điều 8. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
 • Điều 9. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 11. Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua ...
 • Điều 12. Điều kiện cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 13. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 14. Thẩm quyền và trình tự cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư, mua bán nguyên liệu thuốc lá, chế biến nguyên liệu ...
 • Điều 16. Quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá
 • Chương 3. SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Điều 17. Điều kiện cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 19. Thẩm quyền, trình tự cấp Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Điều 20. Sản lượng sản xuất và nhập khẩu sản phẩm thuốc lá
 • Điều 21. Năng lực sản xuất và điều chuyển năng lực sản xuất của doanh nghiệp
 • Điều 22. Nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá
 • Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Chương 4. ĐẦU TƯ SẢN XUẤT THUỐC LÁ
 • Điều 24. Điều kiện, trình tự thủ tục đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất ...
 • Điều 25. Đầu tư nước ngoài sản xuất sản phẩm thuốc lá
 • Chương 5. MUA BÁN SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Điều 26. Điều kiện cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
 • Điều 27. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép mua bán thuốc lá
 • Điều 28. Thẩm quyền, trình tự thủ tục cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
 • Điều 29. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá
 • Điều 30. Xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá nhằm mục đích thương mại
 • Điều 31. Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại
 • Điều 32. Phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại
 • Chương 6. QUẢN LÝ MÁY MÓC THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN ĐIẾU THUỐC LÁ VÀ TEM SẢN PHẨM THUỐC LÁ
 • Điều 33. Quản lý máy móc thiết bị chuyên ngành sản xuất thuốc lá
 • Điều 34. Nhập khẩu máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá
 • Điều 35. Xử lý máy móc, thiết bị sản xuất sản phẩm thuốc lá không có nguồn gốc hợp pháp
 • Điều 36. Quản lý nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá
 • Điều 37. Tem sản phẩm thuốc lá
 • Chương 7. CẤP SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TƯ TRỒNG CÂY THUỐC LÁ, GIẤY ...
 • Điều 38. Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán ...
 • Điều 39. Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu ...
 • Chương 8. PHÍ, LỆ PHÍ CẤP GIẤY PHÉP VÀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
 • Điều 40. Phí, lệ phí cấp phép
 • Điều 41. Chế độ báo cáo
 • Chương 9. VI PHẠM VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 42. Các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh thuốc lá
 • Điều 43. Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá, Giấy phép mua bán nguyên liệu ...
 • Điều 44. Xử lý vi phạm
 • Chương 10. TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 45. Trách nhiệm của Bộ Công Thương
 • Điều 46. Trách nhiệm của Bộ Tài chính
 • Điều 47. Trách nhiệm của Bộ Y tế
 • Điều 48. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
 • Điều 49. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Chương 11. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 50. Điều khoản chuyển tiếp
 • Điều 51. Hiệu lực thi hành
 • Điều 52. Tổ chức thực hiện và trách nhiệm thi hành

Ngày 27/06/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 67/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. 

Nội dung Nghị định 67 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá về:

+ Điều kiện sản xuất, mua bán thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, đầu tư vùng trồng và kinh doanh nguyên liệu thuốc lá, tiêu thụ sản phẩm thuốc lá; xuất khẩu, nhập khẩu máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu thuốc lá và sản phẩm thuốc lá; phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại.

+ Đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá, liên doanh sản xuất thuốc lá, chuyển nhượng quyền sở hữu công nghiệp, chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp sản xuất thuốc lá.

+ Sản xuất, gia công thuốc lá xuất khẩu; chế biến, gia công chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu.

+ Kiểm soát sản lượng thuốc lá tiêu thụ trong nước, công bố sản lượng thuốc lá được phép sản xuất và nhập khẩu.

Hàng năm thuốc lá giết hại hàng triệu người trên thế giới. Hút thuốc là nguyên nhân gây bệnh và dẫn đến tử vong. Một điều đáng lo ngại là tỷ lệ người hút thuốc lá đang có xu hướng tăng lên, đặc biệt ở các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Do đó, Chính phủ ban hành Nghị định 67/2013/NĐ-CP nhằm thực hiện quản lý nhà nước, kiểm soát việc mua bán, chế biến thuốc lá phải tuân theo một trật tự nhất định.

Nghị định 67/2013/NĐ-CP đã có nhiều quy định tiến bộ nhằm kiểm soát việc mua bán thuốc lá như quy định  các thương nhân bán buôn và bán lẻ thuốc lá phải có giấy phép kinh doanh thuốc lá, mỗi thương nhân chỉ được cấp một giấy phép cho một sản phẩm cụ thể hay quy định các điểm bán lẻ thuốc lá không được bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi.

Tuy nhiên, việc áp dụng những quy định tiến bộ trên đã hiệu quả hay chưa vẫn còn là một vấn đề còn đang bỏ ngỏ bởi sự thiếu vắng các chế tài đi kèm những quy định này.

Nghị định 67/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/08/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 67/2013/NĐ-CP để xử lý:
 • Đang cập nhật