Quyết định 1043/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1043/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1043/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1043/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 01/07/2013 Lĩnh vực: Công nghiệp

Mục lục Quyết định 1043/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC CÔNG NGHIỆP HÓA CỦA VIỆT NAM TRONG KHUÔN KHỔ HỢP TÁC VIỆT NAM - NHẬT ...
  • Điều 1. Phê duyệt “Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản ...
  • 1. Tầm nhìn, quan điểm và mục tiêu
  • 2. Định hướng và giải pháp
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1043/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1043/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1043/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1043/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1043/QĐ-TTg

Đang cập nhật