Thông tư 42/2006/TT-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 42/2006/TT-BNN

Tiêu đề: Thông tư 42/2006/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 394/QĐ-TTg về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 42/2006/TT-BNN Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Bùi Bá Bổng Ngày ban hành: 01/06/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 42/2006/TT-BNN hướng dẫn Quyết định 394/QĐ-TTg về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 394/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ ...
 • I. QUY ĐỊNH CHUNG
 • 1. Phạm vi điều chỉnh
 • 2. Đối tượng áp dụng
 • II. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • 1. Điều kiện đối với cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm
 • 2. Điều kiện đối với cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp
 • 3. Quy hoạch chăn nuôi, giết mổ bảo quản chế biến gia súc, gia cầm tập trung, công nghiệp
 • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • 1. Cục Chăn nuôi có trách nhiệm:
 • 2. Cục Thú y có trách nhiệm:
 • 3. Cục Chế biến Nông lâm sản và Nghề muối có trách nhiệm:
 • 4. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm:
 • 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm:
 • 6. Hiệu lực thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 42/2006/TT-BNN để xử lý:

Tin tức về Thông tư 42/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 42/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 42/2006/TT-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 42/2006/TT-BNN

Đang cập nhật