Quyết định 44/2006/QĐ-BNN

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 44/2006/QĐ-BNN

Tiêu đề: Quyết định 44/2006/QĐ-BNN về Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 44/2006/QĐ-BNN Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hứa Đức Nhị Ngày ban hành: 01/06/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 44/2006/QĐ-BNN về Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH SỐ 44/2006/QĐ-BNN, NGÀY 01 THÁNG 06 NĂM 2006 VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐÓNG BÚA ...
 • Điều 1 Ban hành kèm theo Quyết định này bản “Quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm”.
 • Điều 2 Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng công báo và thay thế Quyết định ...
 • Điều 3 Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Viện, Trường có liên quan; Giám đốc Sở Nông nghiệp ...
 • QUY CHẾ QUẢN LÝ VÀ ĐÓNG BÚA BÀI CÂY, BÚA KIỂM LÂM
 • Chương 1: QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Phương pháp đo, tính khối lượng và lập lý lịch gỗ
 • Điều 3. Những hành vi nghiêm cấm
 • Chương 2: QUY ĐỊNH VỀ BÚA BÀI CÂY
 • Điều 4. Búa bài cây
 • Điều 5. Quy định về đóng búa bài cây
 • Điều 6. Trách nhiệm quản lý búa bài cây
 • Chương 3: QUY ĐỊNH VỀ BÚA KIỂM LÂM
 • Điều 7. Búa kiểm lâm
 • Điều 8. Xác minh nguồn gốc gỗ trước khi đóng búa kiểm lâm
 • Điều 9. Quy định về đóng búa kiểm lâm
 • Điều 10. Trách nhiệm quản lý búa kiểm lâm
 • Chương 4: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 11. Điều khoản thi hành
 • PHỤ LỤC I LÝ LỊCH GỖ TRÒN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 44/2006/QĐ-BNN để xử lý:

Tin tức về Quyết định 44/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 44/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 44/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 44/2006/QĐ-BNN

Đang cập nhật