Quyết định 796/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 796/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 Số hiệu: 796/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Bùi Văn Thắng Ngày ban hành: 12/10/2012 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Quyết định 796/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

 • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG ĐÔ THỊ TỈNH NINH BÌNH ĐẾN NĂM 2030 ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị tỉnh Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn ...
 • I. Mục tiêu
 • II. Phạm vi ranh giới và quy mô diện tích lập quy hoạch
 • IV. Quy mô phát triển dân số
 • 1. Đến năm 2015
 • 2. Đến năm 2020
 • 3. Đến năm 2030
 • 4. Đến năm 2050
 • V. Định hướng phát triển không gian đô thị
 • VI. Định hướng quy hoạch hệ thống các đô thị
 • 1. Các đô thị hiện hữu:
 • 2. Các đô thị mới:
 • 3. Tổng hợp số lượng và phân loại các đô thị:
 • 4. Lộ trình phát triển các đô thị:
 • VI. Định hướng quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật
 • 1. Quy hoạch hệ thống giao thông:
 • 2. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa:
 • 3. Quy hoạch cấp nước:
 • 4. Quy hoạch cấp điện:
 • 5. Quy hoạch thoát nước bẩn và vệ sinh môi trường:
 • Điều 2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan:
 • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 746/QĐ-UBND ngày ...
 • Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, Thủ trưởng các Ban, ngành, đoàn thể ở ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 796/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 796/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 796/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 796/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 796/QĐ-UBND

Đang cập nhật