Công văn 4669/BKHĐT-TH

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 4669/BKHĐT-TH

Tiêu đề: Công văn 4669/BKHĐT-TH năm 2013 hướng dẫn triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Số hiệu: 4669/BKHĐT-TH Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Bùi Quang Vinh Ngày ban hành: 05/07/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Công văn 4669/BKHĐT-TH năm 2013 hướng dẫn triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

 • A. CÁC QUY ĐỊNH CHUNG TRONG QUẢN LÝ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN VỐN NSNN VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH ...
 • I. Về việc lập, thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước ...
 • II. Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
 • III. CÁC QUY ĐỊNH BỐ TRÍ VỐN NGÂN SÁCH
 • B. CÁC GIẢI PHÁP QUY ĐỊNH BỔ SUNG TRONG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
 • C. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2014
 • I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN giai đoạn 2011-2013 và năm ...
 • II. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư phát triển nguồn NSNN năm 2014
 • III. Xây dựng danh mục và bố trí vốn NSNN cho từng dự án kế hoạch năm 2014
 • D. XÂY DỰNG KẾ HOẠCH VỐN TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ NĂM 2014
 • I. Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2013 và năm 2013
 • II. Dự kiến điều chỉnh kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
 • III. Dự kiến kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014
 • Đ. TIẾN ĐỘ TRIỂN KHAI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ
 • I. Về dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển thuộc nguồn ngân sách nhà nước năm 2014; Kế hoạch đầu ...
 • II. Về xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản
 • III. Về rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương và vốn ...
 • DANH MỤC CÁC BIỂU MẪU KÈM THEO
 • I. Vốn Ngân sách nhà nước
 • II. Vốn trái phiếu Chính phủ
 • III. Tổng hợp tình hình xử lý nợ đọng XDCB
 • IV. Danh mục các dự án phải đình hoãn
 • V. Rà soát điều chỉnh tổng mức đầu tư các dự án sử dụng vốn Ngân sách Trung ương và vốn trái ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 4669/BKHĐT-TH để xử lý:

Tin tức về Công văn 4669/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 4669/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 4669/BKHĐT-TH

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 4669/BKHĐT-TH

Đang cập nhật