Thông tư 92/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 92/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 92/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 92/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Nguyễn Thị Minh Ngày ban hành: 08/07/2013 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tài chính

Mục lục Thông tư 92/2013/TT-BTC quy định chế độ quản lý tài chính Quỹ Bảo hộ công dân và pháp nhân Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH QUỸ BẢO HỘ CÔNG DÂN VÀ PHÁP NHÂN VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI
  • Điều 1. Phạm vi áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Quỹ Bảo hộ công dân
  • Điều 3. Nguồn thu của Quỹ Bảo hộ công dân
  • Điều 4. Nội dung chi của Quỹ Bảo hộ công dân
  • Điều 5. Đặt cọc, bảo lãnh, hoàn trả chi phí tạm ứng Quỹ
  • Điều 6: Lập dự toán, phân bổ dự toán, quyết toán và cơ chế sử dụng
  • Điều 7: Công tác kế toán và quản lý Quỹ
  • Điều 8: Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 92/2013/TT-BTC để xử lý: