Thông tư 52/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 52/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 52/2006/TT-BTC hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 52/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trương Chí Trung Ngày ban hành: 12/06/2006 Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 52/2006/TT-BTC hướng dẫn thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-Trung Quốc do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN THUẾ SUẤT THUẾ NHẬP KHẨU ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ...
  • I. Phạm vi và điều kiện áp dụng
  • II.Thuế suất thuế nhập khẩu áp dụng
  • III.Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) và kiểm tra giấy chứng nhận xuất xứ
  • IV.Các quy định khác
  • V.Tổ chức thực hiện
  • PHỤ LỤC I BẢNG SO SÁNH GIỮA DANH MỤC HÀNG HÓA CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ...
  • PHỤ LỤC II HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THAO TÁC CƠ BẢN TRA CỨU MỨC THUẾ SUẤT THUẾ THUẾ NHẬP KHẨU ÁP DỤNG THEO ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 52/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 52/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 52/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 52/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 52/2006/TT-BTC

Đang cập nhật