Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành Số hiệu: 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Công An, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao Người ký: Đặng Quang Phương, Lê Quý Vương, Nguyễn Viết Tiến, Nguyễn Thành Cung, Nguyễn Hải Phong Ngày ban hành: 06/06/2013 Lĩnh vực: Y tế - dược, Hình sự, Thi hành án

Mục lục Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC hướng dẫn tổ chức thi hành án tử hình bằng hình thức tiêm thuốc độc do Bộ Công an - Bộ Quốc phòng - Bộ Y tế - Tòa án nhân dân tối cao - Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH BẰNG HÌNH THỨC TIÊM THUỐC ĐỘC
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nguyên tắc thi hành án tử hình
 • Điều 4. Kinh phí thi hành án tử hình
 • Chương II TỔ CHỨC THỰC HIỆN VIỆC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
 • Điều 5. Ra quyết định thi hành án tử hình
 • Điều 6. Thành phần Hội đồng thi hành án tử hình
 • Điều 7. Xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án tử hình
 • Điều 8. Phiên họp của Hội đồng thi hành án tử hình
 • Điều 9. Triển khai việc thi hành án tử hình
 • Điều 10. Hoãn thi hành án tử hình
 • Điều 11. Hồ sơ thi hành án tử hình
 • Điều 12. Biên bản thi hành án tử hình
 • Điều 13. Trường hợp người bị thi hành án tử hình chết trước khi đưa ra thi hành án tử hình
 • Chương III TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN TRONG VIỆC THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
 • Điều 14. Trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự Công an cấp tỉnh
 • Điều 15. Trách nhiệm của Tòa án nhân dân cấp tỉnh, Tòa án quân sự cấp quân khu
 • Điều 16. Trách nhiệm của Viện kiểm sát nhân dân cấp tỉnh, Viện kiểm sát quân sự cấp quân khu
 • Điều 17. Trách nhiệm của Cơ quan thi hành án hình sự cấp quân khu
 • Điều 18. Trách nhiệm của cơ quan Y tế
 • Chương IV THỦ TỤC CHO NHẬN TỬ THI VÀ MAI TÁNG NGƯỜI ĐÃ BỊ THI HÀNH ÁN TỬ HÌNH
 • Điều 19. Các trường hợp không được cho nhận tử thi người đã bị thi hành án tử hình
 • Điều 20. Việc làm đơn xin nhận tử thi
 • Điều 21. Giải quyết việc cho nhận tử thi
 • Điều 22. Mai táng người đã bị thi hành án tử hình
 • Chương V ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 23. Hiệu lực thi hành
 • Điều 24. Trách nhiệm thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 05/2013/TTLT-BCA-BQP-BYT-TANDTC-VKSNDTC

Đang cập nhật