Thông tư 48/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 48/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 48/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 48/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Xuân Hà Ngày ban hành: 06/06/2006 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Thông tư 48/2006/TT-BTC sửa đổi Thông tư 26/2002/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ QUY ĐỊNH CỦA THÔNG TƯ SỐ 26/2002/TT-BTC NGÀY 22/3/2002 CỦA BỘ TÀI CHÍNH ...
  • 1. Sửa đổi tên của Thông tư như sau:
  • 2. Sửa đổi, bổ sung Mục I phạm vi, đối tượng áp dụng như sau:
  • 3. Sửa đổi, bổ sung Mục II xử lý tài chính khi chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty TNHH như sau:
  • 4. Bổ sung quy định chi phí thực hiện chuyển đổi công ty TNHH như sau:
  • 5. Hiệu lực thi hành:
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 48/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 48/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 48/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 48/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 48/2006/TT-BTC

Đang cập nhật