Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Tiêu đề: Nghị định 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư Số hiệu: 84/2013/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 25/07/2013 Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị

Mục lục Nghị định 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư

 • NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ PHÁT TRIỂN VÀ QUẢN LÝ NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương 2. PHÁT TRIỂN NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 4. Nguyên tắc phát triển nhà ở tái định cư
 • Điều 5. Lập quy hoạch xây dựng khu nhà ở tái định cư
 • Điều 6. Lập kế hoạch phát triển nhà ở tái định cư
 • Điều 7. Tiêu chuẩn diện tích nhà ở tái định cư
 • Điều 8. Các hình thức phát triển nhà ở tái định cư
 • Điều 9. Nguồn vốn phát triển nhà ở tái định cư
 • Điều 10. Chủ đầu tư dự án khu nhà ở tái định cư và công trình nhà ở tái định cư
 • Điều 11. Quản lý đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư theo hình thức đầu ...
 • Điều 12. Quản lý đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư theo hình thức hợp ...
 • Điều 13. Mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư
 • Điều 14. Quản lý chất lượng xây dựng công trình nhà ở tái định cư
 • Chương 3. BÁN, CHO THUÊ VÀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG NHÀ Ở TÁI ĐỊNH CƯ
 • Điều 15. Đối tượng, giá bán và phương thức bán nhà ở tái định cư
 • Điều 16. Trình tự bán và bàn giao nhà ở tái định cư
 • Điều 17. Đối tượng được thuê, giá thuê và phương thức thuê nhà ở tái định cư
 • Điều 18. Trình tự cho thuê và bàn giao nhà ở tái định cư
 • Điều 19. Quản lý sử dụng nhà ở tái định cư
 • Chương 4. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • Điều 20. Trách nhiệm của Bộ Xây dựng
 • Điều 21. Trách nhiệm của các Bộ, ngành có liên quan
 • Điều 22. Trách nhiệm Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
 • Điều 23. Điều khoản thi hành

Ngày 25/07/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị định 84/2013/NĐ-CP quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư.

Nghị định 84/2013/NĐ-CP bao gồm 4 chương, 23 điều, quy định việc phát triển và quản lý sử dụng nhà ở tái định cư phục vụ công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án xây dựng công trình sử dụng cho mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

Chính phủ quy định có 03 hình thức phát triển nhà ở tái định cư là: Đầu tư xây dựng trực tiếp; đầu tư theo hình thức hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao hoặc mua nhà ở thương mại để bố trí tái định cư. Chính phủ cũng ban hành các quy định cụ thể về Quản lý đầu tư xây dựng khu nhà ở tái định cư, công trình nhà ở tái định cư tương ứng với các loại hình thức này. 

 Việc phát triển nhà ở tái định cư phải tuân theo những nguyên tắc nhất định như: Phải tuân thủ quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, nhà ở tái định cư phải có điều kiện ở, sinh hoạt và sản xuất tốt hơn hoặc tương đương nơi ở cũ; bảo đảm chất lượng và an toàn trong sử dụng và phù hợp với văn hóa, tập quán của địa phương...

Nghị định 84/2013/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 30/9/2013.

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị định 84/2013/NĐ-CP để xử lý:

Tin tức về Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị định 84/2013/NĐ-CP

Đang cập nhật