Thông tư 58/2006/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 58/2006/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 58/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 394/QĐ-TTg về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 58/2006/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Tá Ngày ban hành: 26/06/2006 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Thông tư 58/2006/TT-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 394/QĐ-TTg về khuyến khích đầu tư xây dựng mới, mở rộng cơ sở giết mổ, bảo quản chế biến gia súc, gia cầm và cơ sở chăn nuôi gia cầm tập trung, công nghiệp do Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 394/QĐ-TTG NGÀY 13 THÁNG 3 NĂM 2006 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ...
  • I- ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG
  • II- CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ
  • 1- Các chính sách ưu đãi về các loại thuế và đất đai:
  • 2- Về hỗ trợ lãi suất vốn vay thương mại:
  • 3- Quy trình hỗ trợ lãi suất và hạch toán kế toán:
  • 4- Về nguồn kinh phí hỗ trợ lãi suất:
  • III- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 58/2006/TT-BTC để xử lý:

Tin tức về Thông tư 58/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 58/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 58/2006/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 58/2006/TT-BTC

Đang cập nhật