Quyết định 1361/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1361/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1361/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1361/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Thiện Nhân Ngày ban hành: 08/08/2013 Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ

Mục lục Quyết định 1361/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020
  • Điều 1. Phê duyệt “Quy hoạch phát triển chuẩn đo lường quốc gia đến năm 2020” (dưới đây gọi là Quy hoạch ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU
  • III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 4. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân ...
  • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC CHUẨN ĐO LƯỜNG QUỐC GIA
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1361/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1361/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1361/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1361/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1361/QĐ-TTg

Đang cập nhật