Quyết định 2112/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 2112/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 755/QĐ-TTg Số hiệu: 2112/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Thị Thu Hà Ngày ban hành: 02/08/2013 Lĩnh vực: Đất đai, Dân tộc

Mục lục Quyết định 2112/QĐ-UBND năm 2013 về Kế hoạch thực hiện chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và hộ nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn giai đoạn 2013 - 2015 trên địa bàn tỉnh Bình Định theo Quyết định 755/QĐ-TTg

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ đất ...
 • Điều 2. Giao Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp UBND tỉnh ...
 • Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch ...
 • KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH HOẠT CHO ...
 • I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 • II. NỘI DUNG
 • III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
 • IV. NGUỒN VỐN THỰC HIỆN:
 • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 • PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẤT Ở, ĐẤT SẢN XUẤT, NƯỚC SINH ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 2112/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 2112/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 2112/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 2112/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 2112/QĐ-UBND

Đang cập nhật