Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND quy định nội dung chi, mức chi cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Phú Yên Số hiệu: 83/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Tỉnh Phú Yên Người ký: Huỳnh Tấn Việt Ngày ban hành: 01/08/2013 Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 83/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật