Quyết định 3864/QĐ-BCT

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 3864/QĐ-BCT

Tiêu đề: Quyết định 3864/QĐ-BCT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành Số hiệu: 3864/QĐ-BCT Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Vũ Huy Hoàng Ngày ban hành: 12/06/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 3864/QĐ-BCT năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯ KÝ HỘI ĐỒNG CẠNH TRANH
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức, biên chế và chế độ làm việc
  • Điều 4. Cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động
  • Điều 5. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 3864/QĐ-BCT để xử lý:

Tin tức về Quyết định 3864/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 3864/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 3864/QĐ-BCT

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 3864/QĐ-BCT

Đang cập nhật