Thông tư 18/2013/TT-BGTVT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 18/2013/TT-BGTVT

Tiêu đề: Thông tư 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Số hiệu: 18/2013/TT-BGTVT Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Đinh La Thăng Ngày ban hành: 06/08/2013 Lĩnh vực: Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

 • THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ TỔ CHỨC, QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE Ô TÔ VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN ...
 • Chương I QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Giải thích từ ngữ
 • Chương II KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ
 • Mục 1. YÊU CẦU CHUNG
 • Điều 4. Quy định đối với đơn vị kinh doanh vận tải
 • Điều 5. Bộ phận quản lý, theo dõi các điều kiện về an toàn giao thông
 • Điều 6. Lắp đặt, quản lý, khai thác thông tin từ thiết bị giám sát hành trình của xe
 • Điều 7. Đăng ký chất lượng dịch vụ đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hành khách theo ...
 • Mục 2. KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE Ô TÔ THEO TUYẾN CỐ ĐỊNH
 • Điều 8. Tiêu chí thiết lập tuyến
 • Điều 9. Điểm đón, trả khách
 • Điều 10. Niêm yết
 • Điều 11. Quy định đối với xe vận tải hành khách theo tuyến cố định
 • Điều 12. Quy hoạch mạng lưới tuyến
 • Điều 13. Mở tuyến mới
 • Điều 14. Công bố tuyến đưa vào khai thác
 • Điều 15. Đăng ký khai thác và điều chỉnh phương án khai thác đang thực hiện trên tuyến
 • Điều 16. Bổ sung, thay thế xe khai thác trên tuyến
 • Điều 17. Ngừng hoạt động, giảm tần suất chạy xe trên tuyến
 • Điều 18. Lệnh vận chuyển
 • Điều 19. Đình chỉ khai thác và thu hồi chấp thuận khai thác tuyến
 • Điều 20. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải
 • Điều 21. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh bến xe khách
 • Điều 22. Quyền hạn và trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe
 • Điều 23. Quyền hạn và trách nhiệm của hành khách đi xe
 • Mục 3. KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE BUÝT
 • Điều 24. Quy định đối với xe buýt
 • Điều 25. Đăng ký mầu sơn đặc trưng
 • Điều 26. Điểm đầu, điểm cuối, điểm dừng và nhà chờ xe buýt
 • Điều 27. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ vận tải hành khách bằng xe buýt
 • Điều 28. Công bố mở tuyến vận tải hành khách bằng xe buýt
 • Điều 29. Quản lý vận tải hành khách bằng xe buýt
 • Điều 30. Ngừng khai thác trên tuyến và đóng tuyến
 • Điều 31. Bổ sung xe, thay thế xe
 • Điều 32. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải
 • Điều 33. Quyền hạn, trách nhiệm của lái xe, nhân viên phục vụ trên xe buýt
 • Điều 34. Quyền hạn, trách nhiệm của hành khách đi xe buýt
 • Mục 4. KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH BẰNG XE TAXI
 • Điều 35. Quy định đối với xe taxi
 • Điều 36. Đăng ký biểu trưng (logo)
 • Điều 37. Hồ sơ lắp đặt thiết bị thông tin liên lạc
 • Điều 38. Điểm đỗ xe taxi
 • Điều 39. Trách nhiệm của doanh nghiệp, hợp tác xã
 • Điều 40. Quyền hạn, trách nhiệm của lái xe
 • Điều 41. Quyền hạn, trách nhiệm của hành khách đi xe taxi
 • Mục 5. KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH THEO HỢP ĐỒNG
 • Điều 42. Quy định đối với xe ô tô vận tải hành khách theo hợp đồng
 • Điều 43. Tổ chức và quản lý hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng
 • Mục 6. KINH DOANH VẬN CHUYỂN KHÁCH DU LỊCH BẰNG XE Ô TÔ
 • Điều 44. Quy định đối với xe ô tô vận chuyển khách du lịch
 • Điều 45. Tổ chức và quản lý hoạt động vận chuyển khách du lịch
 • Mục 7. PHÙ HIỆU VÀ BIỂN HIỆU
 • 2. Thời hạn có giá trị của phù hiệu, biển hiệu theo thời hạn có hiệu lực của Giấy phép kinh doanh vận ...
 • Điều 46. Quy định chung về quản lý, sử dụng phù hiệu, biển hiệu
 • Điều 47. Quy định về cấp phù hiệu, biển hiệu
 • Điều 48. Thu hồi phù hiệu, biển hiệu
 • Chương III KINH DOANH VẬN TẢI HÀNG HOÁ BẰNG XE Ô TÔ
 • 1. Niêm yết tên, số điện thoại đơn vị kinh doanh vận tải; tự trọng của xe và tải trọng được phép chở ...
 • Điều 49. Quy định về xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hoá
 • Điều 50. Hợp đồng vận tải, giấy vận tải
 • a) Giấy vận tải gồm các thông tin sau: tên đơn vị kinh doanh vận tải; tên đơn vị hoặc người thuê vận ...
 • c) Sau khi xếp hàng lên phương tiện và trước khi thực hiện vận chuyển thì chủ hàng (hoặc người được chủ ...
 • c) Sau khi xếp hàng lên phương tiện và trước khi thực hiện vận chuyển thì chủ hàng (hoặc người được chủ ...
 • Điều 51. Trách nhiệm của đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa
 • 2. Đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa có trách nhiệm phổ biến cho lái xe việc chấp hành quy định của ...
 • Điều 52. Quy định đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công - ten - nơ
 • Chương IV QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ KINH DOANH DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
 • Điều 53. Quy định về bãi đỗ xe
 • Điều 54. Quy định về bến xe hàng
 • Điều 55. Đại lý bán vé
 • Điều 56. Đại lý vận tải hàng hóa
 • Điều 57. Dịch vụ thu gom hàng, dịch vụ chuyển tải, dịch vụ kho hàng
 • Điều 58. Dịch vụ cứu hộ vận tải đường bộ
 • Chương V TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
 • Điều 59. Tổng cục Đường bộ Việt Nam
 • Điều 60. Sở Giao thông vận tải
 • Chương VI TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH
 • Điều 61. Chế độ báo cáo
 • Điều 62. Kiểm tra hoạt động vận tải bằng xe ô tô
 • Điều 63. Hiệu lực thi hành
 • Điều 64. Trách nhiệm thi hành
 • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

Ngày 06/08/2013, Bộ GTVT đã ban hành Thông tư 18/2013/TT-BGTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Thông tư này quy định về tổ chức, quản lý hoạt động kinh doanh vận tải hành khách, vận tải hàng hóa bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Quy định về trạm dừng nghỉ đường bộ thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trạm dừng nghỉ đường bộ do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2013.

Bãi bỏ các Thông tư: Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, Thông tư số 24/2010/TT-BGTVT ngày 31 tháng 8 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về bến xe, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Sổ nhật trình được cấp theo quy định của Thông tư số 14/2010/TT-BGTVT ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô được sử dụng đến hết thời hạn được ghi nhưng không quá ngày 31 tháng 12 năm 2013

 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 18/2013/TT-BGTVT để xử lý:

Tin tức về Thông tư 18/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư 18/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư 18/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 18/2013/TT-BGTVT

Đang cập nhật