Quyết định 275-QĐ/TW

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 275-QĐ/TW

Tiêu đề: Quyết định 275-QĐ/TW năm 2009 sửa đổi Quyết định 128-QĐ/TW về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức cơ quan đảng, Mặt trận và các đoàn thể do Ban Chấp hành Trung ương ban hành Số hiệu: 275-QĐ/TW Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Ban Chấp hành Trung ương Người ký: Trương Tấn Sang Ngày ban hành: 04/12/2009 Lĩnh vực: Lao động, Cán bộ, công chức, viên chức
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 275-QĐ/TW để xử lý:

Tin tức về Quyết định 275-QĐ/TW

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 275-QĐ/TW

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 275-QĐ/TW

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 275-QĐ/TW

Đang cập nhật