Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2013 Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1198/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Minh Nhạn Ngày ban hành: 12/08/2013 Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB phê duyệt kế hoạch biên chế năm 2013 Ban Quản lý các Dự án Nông nghiệp do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH BIÊN CHẾ NĂM 2013 BAN QUẢN LÝ CÁC DỰ ÁN NÔNG NGHIỆP
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1198/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật