Thông tư 109/2013/TT-BTC

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư 109/2013/TT-BTC

Tiêu đề: Thông tư 109/2013/TT-BTC hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Số hiệu: 109/2013/TT-BTC Loại văn bản: Thông tư Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Trần Văn Hiếu Ngày ban hành: 13/08/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Ngân hàng, tiền tệ

Mục lục Thông tư 109/2013/TT-BTC hướng dẫn việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

  • THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN HỖ TRỢ LÃI SUẤT TIỀN VAY NGÂN HÀNG ĐỂ MUA TẠM TRỮ THÓC, GẠO VỤ HÈ THU NĂM 2013
  • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
  • Điều 2. Nguyên tắc xem xét hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo
  • Điều 3. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân hàng để mua tạm trữ thóc, gạo
  • Điều 4. Trách nhiệm của tổ chức, cơ quan nhà nước có liên quan đến việc hỗ trợ lãi suất tiền vay ngân ...
  • Điều 5. Tổ chức kiểm tra việc hỗ trợ lãi suất vay mua tạm trữ
  • Điều 6. Tổ chức thực hiện
  • FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư 109/2013/TT-BTC để xử lý:

Phân tích chính sách về Thông tư 109/2013/TT-BTC

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư 109/2013/TT-BTC

Đang cập nhật