Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Click để xem chi tiết và Tải về Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Tiêu đề: Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội Số hiệu: 08/VBHN-VPQH Loại văn bản: Văn bản hợp nhất Nơi ban hành: Văn phòng quốc hội Người ký: Nguyễn Hạnh Phúc Ngày ban hành: 23/07/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Nghị quyết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội

 • NGHỊ QUYẾT VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA VĂN PHÒNG QUỐC HỘI
 • Điều 1. Chức năng của Văn phòng Quốc hội
 • Điều 2. Nhiệm vụ của Văn phòng Quốc hội
 • Điều 3. Thành lập, bãi bỏ các vụ, đơn vị
 • Điều 4. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng Quốc hội
 • Điều 5. Công tác chỉ đạo điều hành
 • Điều 6. Biên chế
 • Điều 7. Lãnh đạo, chỉ đạo công tác của các vụ, đơn vị
 • Điều 8. Công tác tổ chức, cán bộ
 • Điều 9. Quản lý việc thực hiện kinh phí
 • Điều 10. Điều khoản thi hành
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH để xử lý:

Tin tức về Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Bình luận về Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Đang cập nhật

Án lệ về Văn bản hợp nhất 08/VBHN-VPQH

Đang cập nhật