Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động tại khu di tích văn hoá – lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Số hiệu: 28/2013/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Hồ Việt Hiệp Ngày ban hành: 15/08/2013 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 28/2013/QĐ-UBND về Quy định quản lý hoạt động tại khu di tích văn hoá – lịch sử và du lịch Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang

 • QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DI TÍCH VĂN HOÁ – LỊCH SỬ VÀ DU LỊCH NÚI SAM ...
 • Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định về quản lý hoạt động tại khu di tích văn hoá – lịch ...
 • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký.
 • Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thủ trưởng các ...
 • QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TẠI KHU DI TÍCH VĂN HOÁ – LỊCH SỬ VÀ DU LỊCH  NÚI SAM, THÀNH PHỐ CHÂU ...
 • Chương 1. QUY ĐỊNH CHUNG
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
 • Điều 2. Đối tượng áp dụng
 • Điều 3. Nội dung quản lý
 • Chương 2. QUY ĐỊNH CỤ THỂ
 • Điều 4. Quản lý và sử dụng đất
 • Điều 5. Quản lý xây dựng, sử dụng và khai thác các cơ sở hạ tầng kỹ thuật
 • Điều 6. Quản lý khách và các hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ
 • Điều 7. Quản lý về phòng chống cháy nổ, giữ gìn an ninh trật tự
 • Điều 8 . Quản lý về đầu tư
 • Điều 9. Quản lý về bảo vệ môi trường
 • Điều 10. Nguồn vốn đầu tư
 • Điều 11. Các hành vi bị nghiêm cấm
 • Chương 3. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
 • Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
 • Điều 13. Trách nhiệm của Sở, Ngành liên quan
 • Điều 14. Trách nhiệm của các Doanh nghiệp
 • Chương 4. KHEN THƯỞNG, KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ VI PHẠM
 • Điều 15. Tổ chức, cá nhân bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá lịch sử, kinh doanh du lịch, dịch ...
 • Điều 16. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch có trách nhiệm tạo điều kiện cho đoàn thanh tra, kiểm tra ...
 • Điều 17. Tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch và cư dân sinh sống trong khu di tích văn hoá – lịch sử ...
 • Chương 5. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
 • Điều 18. Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc và các tổ chức, cá ...
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 28/2013/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 28/2013/QĐ-UBND

Đang cập nhật