Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT

Tiêu đề: Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 3004/CT-BGDĐT Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Phạm Vũ Luận Ngày ban hành: 15/08/2013 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT năm 2013 về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013 - 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • CHỈ THỊ VỀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA GIÁO DỤC MẦM NON, GIÁO DỤC PHỔ THÔNG, GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN VÀ GIÁO ...
  • 1. Về công tác quản lý giáo dục
  • 2. Về tổ chức hoạt động giáo dục
  • 3. Về phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục
  • 4. Về tăng nguồn lực đầu tư và đổi mới cơ chế tài chính giáo dục
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 3004/CT-BGDĐT

Đang cập nhật