Quyết định 211/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 211/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi Số hiệu: 211/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ngãi Người ký: Nguyễn Xuân Huế Ngày ban hành: 13/12/2010 Lĩnh vực: Tài nguyên

Mục lục Quyết định 211/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và sản xuất xi măng đến năm 2020 tỉnh Quảng Ngãi

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC, CHẾ BIẾN VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN LÀM VẬT LIỆU ...
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ...
  • I. Mục tiêu và quan điểm:
  • II. Nội dung Quy hoạch
  • III. Các giải pháp để thực hiện Quy hoạch:
  • Điều 2. Tổ chức thực hiện:
  • Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.
  • Điều 4. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Chủ tịch Ủy ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 211/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 211/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 211/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 211/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 211/QĐ-UBND

Đang cập nhật