Quyết định 909/QĐ-BNV

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 909/QĐ-BNV

Tiêu đề: Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Số hiệu: 909/QĐ-BNV Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nội vụ Người ký: Nguyễn Duy Thăng Ngày ban hành: 08/08/2013 Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 909/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tiền lương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA VỤ TIỀN LƯƠNG
  • Điều 1. Vị trí và chức năng
  • Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn
  • Điều 3. Tổ chức và chế độ làm việc
  • Điều 4. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 909/QĐ-BNV để xử lý:

Tin tức về Quyết định 909/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 909/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 909/QĐ-BNV

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 909/QĐ-BNV

Đang cập nhật