Quyết định 959/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 959/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020 Số hiệu: 959/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Nam Định Người ký: Bùi Đức Long Ngày ban hành: 12/06/2013 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch

Mục lục Quyết định 959/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt Đề án phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015, định hướng đến năm 2020

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO TỈNH NAM ĐỊNH GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH ...
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án phát triển Thể dục Thể thao tỉnh Nam Định giai đoạn 2013-2015, định hướng đến ...
  • I. MỤC TIÊU
  • II. NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN THỂ DỤC, THỂ THAO GIAI ĐOẠN 2013-2015, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020
  • III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
  • IV. KINH PHÍ
  • V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
  • Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 959/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 959/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 959/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 959/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 959/QĐ-UBND

Đang cập nhật