Quyết định 1281/QĐ-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1281/QĐ-UBND

Tiêu đề: Quyết định 1281/QĐ-UBN năm 2013 Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020 Số hiệu: 1281/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Lại Thanh Sơn Ngày ban hành: 16/08/2013 Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn

Mục lục Quyết định 1281/QĐ-UBN năm 2013 Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020

  • QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG ĐẶC DỤNG TỈNH BẮC GIANG ĐẾN NĂM 2020
  • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng đặc dụng tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, với những ...
  • 1. Mục tiêu
  • 2. Nội dung quy hoạch
  • 3. Giải pháp thực hiện quy hoạch
  • 4. Khái toán tổng vốn đầu tư đến năm 2020
  • 5. Các dự án ưu tiên
  • Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm công bố công khai, tuyên truyền, quản lý ...
  • Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1281/QĐ-UBND để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1281/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1281/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1281/QĐ-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1281/QĐ-UBND

Đang cập nhật