Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Click để xem chi tiết và Tải về Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Tiêu đề: Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND về tiêu chí để chọn tên, đưa vào Quỹ tên đường tại thành phố Hồ Chí Minh Số hiệu: 17/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Thị Quyết Tâm Ngày ban hành: 17/07/2013 Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND để xử lý:

Tin tức về Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Bình luận về Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật

Án lệ về Nghị quyết 17/2013/NQ-HĐND

Đang cập nhật