Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB

Tiêu đề: Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về bổ sung nhân sự Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Số hiệu: 1949/QĐ-BNN-TCCB Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Cao Đức Phát Ngày ban hành: 23/08/2013 Lĩnh vực: Môi trường, Nông nghiệp, nông thôn, Tổ chức bộ máy nhà nước

Mục lục Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB năm 2013 về bổ sung nhân sự Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên hợp quốc do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NHÂN SỰ BAN ĐIỀU PHỐI QUỐC GIA THỰC HIỆN CÔNG ƯỚC CHỐNG SA MẠC HÓA CỦA ...
  • Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung nhân sự Ban Điều phối quốc gia thực hiện Công ước chống sa mạc hóa của Liên ...
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành thay thế Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định ...
  • Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, Thủ trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1949/QĐ-BNN-TCCB

Đang cập nhật