Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Click để xem chi tiết và Tải về Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Tiêu đề: Chỉ thị 07/2013/CT-UBND tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai Số hiệu: 07/2013/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Hoàng Công Lự Ngày ban hành: 30/07/2013 Lĩnh vực: Bưu chính, viễn thông, Tổ chức bộ máy nhà nước
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Chỉ thị 07/2013/CT-UBND để xử lý:

Tin tức về Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Đang cập nhật

Bình luận về Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Đang cập nhật

Án lệ về Chỉ thị 07/2013/CT-UBND

Đang cập nhật