Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Click để xem chi tiết và Tải về Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Tiêu đề: Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Số hiệu: 5798/BGDĐT-GDCN Loại văn bản: Công văn Nơi ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo Người ký: Bùi Văn Ga Ngày ban hành: 23/08/2013 Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo

Mục lục Công văn 5798/BGDĐT-GDCN năm 2013 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với giáo dục chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

  • Số: 5798/BGDĐT-GDCN V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 - 2014 đối với GDCN
  • 1. Nhiệm vụ chung
  • 2. Nhiệm vụ cụ thể
  • 2.1. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả về quản lý về giáo dục chuyên nghiệp
  • 2.2. Tổ chức các hoạt động giáo dục, đào tạo TCCN
  • 2.3. Thực hiện quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục và đào tạo theo nhu cầu phát triển xã hội ...
  • 3. Tổ chức thực hiện
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Công văn 5798/BGDĐT-GDCN để xử lý:

Tin tức về Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Đang cập nhật

Bình luận về Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Đang cập nhật

Án lệ về Công văn 5798/BGDĐT-GDCN

Đang cập nhật