Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Click để xem chi tiết và Tải về Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Tiêu đề: Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Số hiệu: 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Loại văn bản: Thông tư liên tịch Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường Người ký: Bùi Cách Tuyến, Trương Tấn Viên Ngày ban hành: 22/08/2013 Lĩnh vực: Môi trường, Giao thông, vận tải

Mục lục Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong hoạt động giao thông đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

 • THÔNG TƯ LIÊN TỊCH HƯỚNG DẪN VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG HOẠT ĐỘNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG THỦY NỘI ...
 • Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
 • Điều 2. Bảo vệ môi trường đối với các phương tiện thủy nội địa, tàu biển
 • Điều 3. Bảo vệ môi trường đối với cảng, bến thủy nội địa
 • Điều 4. Bảo vệ môi trường đối với cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện
 • Điều 5. Bảo vệ môi trường trong công tác quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội ...
 • Điều 6. Bảo vệ môi trường trong xây dựng, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội ...
 • Điều 7. Trách nhiệm của Bộ Giao thông vận tải
 • Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Tài nguyên và Môi trường
 • Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (gọi tắt là Ủy ban ...
 • Điều 10. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giao thông đường thủy nội địa
 • Điều 11. Tổ chức thực hiện
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT để xử lý:

Tin tức về Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Đang cập nhật

Bình luận về Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Đang cập nhật

Án lệ về Thông tư liên tịch 21/2013/TTLT-BGTVT-BTNMT

Đang cập nhật