Quyết định 1533/QĐ-TTg

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Tiêu đề: Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ đến 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành Số hiệu: 1533/QĐ-TTg Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng Ngày ban hành: 30/08/2013 Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán

Mục lục Quyết định 1533/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội thành phố Cần Thơ đến 2020, tầm nhìn 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

 • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ CẦN THƠ ĐẾN NĂM 2020, TẦM ...
 • Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm ...
 • I. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN
 • II. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN
 • III. NHỮNG KHÂU ĐỘT PHÁ
 • IV. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
 • V. PHÂN KHU CHỨC NĂNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÁC KHU VỰC
 • VI. CÁC CHƯƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ
 • VII. MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN QUY HOẠCH
 • VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ GIÁM SÁT QUY HOẠCH
 • Điều 2. Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Cần Thơ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm ...
 • Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ căn cứ mục tiêu, phương hướng phát triển kinh tế - xã ...
 • Điều 4. Các Bộ, ngành liên quan trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm ...
 • Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
 • Điều 6. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng ...
 • PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC DỰ ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN CỨU ĐẦU TƯ THỜI KỲ 2011 - 2020 CỦA THÀNH PHỐ CẦN THƠ
 • A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN
 • B. CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 1533/QĐ-TTg để xử lý:

Tin tức về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 1533/QĐ-TTg

Đang cập nhật