Điều ước quốc tế Khongso

Click để xem chi tiết và Tải về Điều ước quốc tế Khongso

Tiêu đề: Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Triều Tiên Số hiệu: Khongso Loại văn bản: Điều ước quốc tế Nơi ban hành: Chính phủ Cộng hoà dân chủ nhân dân Triều Tiên, Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Người ký: *** Ngày ban hành: 03/05/2002 Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Thuế, phí, lệ phí

Mục lục Hiệp định về tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa việc trốn lậu thuế đối với các loại thuế đánh vào thu nhập giữa Việt Nam - Triều Tiên

 • HIỆP ĐỊNH GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN ...
 • ĐIỀU 1. PHẠM VI ÁP DỤNG
 • ĐIỀU 2. CÁC LOẠI THUẾ BAO GỒM TRONG HIỆP ĐỊNH
 • ĐIỀU 3. CÁC ĐỊNH NGHĨA CHUNG
 • ĐIỀU 4. ĐỐI TƯỢNG CƯ TRÚ
 • ĐIỀU 5. CƠ SỞ THƯỜNG TRÚ
 • ĐIỀU 6. THU NHẬP TỪ BẤT ĐỘNG SẢN
 • ĐIỀU 7. LỢI TỨC DOANH NGHIỆP
 • ĐIỀU 8. VẬN TẢI QUỐC TẾ
 • ĐIỀU 9. NHỮNG XÍ NGHIỆP LIÊN KẾT
 • ĐIỀU 10. TIỀN LÃI CỔ PHẦN
 • ĐIỀU 11. LÃI TỪ TIỀN CHO VAY
 • ĐIỀU 12. TIỀN BẢN QUYỀN
 • ĐIỀU 13. LỢI TỨC TỪ CHUYỂN NHƯỢNG TÀI SẢN
 • ĐIỀU 14. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÁ NHÂN ĐỘC LẬP
 • ĐIỀU 15. HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ CÁ NHÂN PHỤ THUỘC
 • ĐIỀU 16. THÙ LAO CHO GIÁM ĐỐC
 • ĐIỀU 17. NGHỆ SĨ VÀ VẬN ĐỘNG VIÊN
 • ĐIỀU 18. TIỀN LƯƠNG HƯU
 • ĐIỀU 19. PHỤC VỤ NHÀ NƯỚC
 • ĐIỀU 20. SINH VIÊN VÀ THỰC TẬP SINH
 • ĐIỀU 21. GIÁO VIÊN, GIÁO SƯ VÀ NHÀ NGHIÊN CỨU
 • ĐIỀU 22. THU NHẬP KHÁC
 • ĐIỀU 23. CÁC BIỆN PHÁP XÓA BỎ VIỆC ĐÁNH THUẾ HAI LẦN
 • ĐIỀU 24. KHÔNG PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ
 • ĐIỀU 25. THỦ TỤC THỎA THUẬN SONG PHƯƠNG
 • ĐIỀU 26. TRAO ĐỔI THÔNG TIN
 • ĐIỀU 27. CÁC VIÊN CHỨC NGOẠI GIAO VÀ LÃNH SỰ
 • ĐIỀU 28. HIỆU LỰC
 • ĐIỀU 29. KẾT THÚC
 • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Điều ước quốc tế Khongso để xử lý:

Tin tức về Điều ước quốc tế Khongso

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Điều ước quốc tế Khongso

Đang cập nhật

Bình luận về Điều ước quốc tế Khongso

Đang cập nhật

Án lệ về Điều ước quốc tế Khongso

Đang cập nhật