Quyết định 844/QĐ-BXD

Click để xem chi tiết và Tải về Quyết định 844/QĐ-BXD

Tiêu đề: Quyết định 844/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Số hiệu: 844/QĐ-BXD Loại văn bản: Quyết định Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Trần Văn Sơn Ngày ban hành: 05/09/2013 Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã

Mục lục Quyết định 844/QĐ-BXD năm 2013 phê duyệt Đề án Tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013-2015 do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

  • QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN TÁI CẤU TRÚC TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2013 - 2015
  • Điều 1. Phê duyệt Đề án “Tái cấu trúc Tổng công ty Cơ khí xây dựng giai đoạn 2013-2015” với các nội dung ...
  • I. MỤC TIÊU:
  • II. NỘI DUNG:
  • III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:
  • Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
  • Điều 3. Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Bộ Xây dựng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Vụ trưởng ...
  • Những vướng mắc pháp lý có thể căn cứ vào Quyết định 844/QĐ-BXD để xử lý:

Tin tức về Quyết định 844/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Phân tích chính sách về Quyết định 844/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Bình luận về Quyết định 844/QĐ-BXD

Đang cập nhật

Án lệ về Quyết định 844/QĐ-BXD

Đang cập nhật